Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας

 

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων σε θέματα

που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

Φύλαξη και προστασία σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς

.

Επιτήρηση και φύλαξη ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων

.

Προστασία φυσικών προσώπων

.

Συνοδείες φυσικών προσώπων

.

Υπηρεσίες ειδικού συμβούλου σε θέματα προσωπικής ασφάλειας

.

Ασφαλής μεταφορά κινητών αξιών και πολύτιμων αντικειμένων με μεταφορικά μέσα της Εταιρείας

.

Εμείς μιλάμε με αποδείξεις

Το ανθρώπινο δυναμικό και τα project στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας συνεχώς μεταβάλλονται ανοδικά… και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας !!!

150

BODYGAURD

35

WEAPONS

453

PROJECTS

1453

Customers

ACCESS CONTROL, CCTV

.

PROPERTY SECURITY

.

SURVEILLANCE

.

ATM SECURITY

.

Άψογες συνεργασίες

Με τόσα χρόνια εμπειρίας έχουμε σταθερούς πελάτες και αδιάλειπτη συνεργασία.