Image00102
Image00100

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία

» ΗPS ROOM SECURITY «

ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΕΠΙΧΕΊΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

με διακριτό τίτλο

”Ηuman Protection Security”

με έδρα στην οδό

Ελευθερίου Βενιζέλου 297 στην Καλλιθέα,

με Α.Φ.Μ. 801014121,

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,

όπου εκπροσωπείται νόμιμα

από την κ. Παπαδάκη Αικατερίνη

είναι μια Ιδιωτική Επιχείρηση

Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

και Καθαρισμού,

Ελληνικών Συμφερόντων με έδρα την

Αθήνα και φέρει το διακριτικό τίτλο:

 

Human Protection Security

Υπηρεσίες Ασφαλείας

Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται:

Ελ. Βενιζέλου 297, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 74

Τηλ. Γραφείου: 213 036 79 11

Φάξ: 211 800 47 68

Εmail: info@hps.com.gr

Top 1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η «Human Protection Security» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2015, από πιστοποιημένα στελέχη, με 15ετή  και 20ετή  εμπειρία, προσφέροντας  με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό υπηρεσίες στο τομέα της φύλαξης.

Η Εταιρεία μας, πληρεί όλες  τις προϋποθέσεις  λειτουργίας που ορίζουν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει λάβει από όλους τους παραπάνω αρμόδιους φορείς Έγκριση Λειτουργίας με Αριθμό Άδειας Λειτουργείας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας:

3015/39/60/3052-Ε

Η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα, η προσωπική επαφή, η “δημιουργία” φυλάξεων προσαρμομένες στις ανάγκες των πελατών καθώς και οι προσιτές τιμές, την καταξίωσαν γρήγορα  στην συνείδηση της αγοράς  ως  Εταιρεία Αξιοπιστίας.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο άνω των 150 συνεργατών και εργαζομένων, άριστα εκπαιδευμένων, όπου εξυπηρετούν όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης των υπηρεσιών μας και για λόγους καλής λειτουργίας και αποτελεσμάτων των υπηρεσιών μας, όπως επίσης να εξυπηρετούμε σωστά το συνεχώς  αυξανόμενο πελατολόγιό μας, ιδρύσαμε το 2016 θυγατρική εταιρεία με έδρα  τον Πειραιά και με δικριτικό τίτλο

«A.S.P. SECURITY»,  τα οποία  γραφεία  μας  βρίσκονται επί  της  οδού

Δημ.  Γούναρη  21-23  Πειραιάς  με  τ.κ. 185  31   και  τηλ. επικοινωνίας

693 606 26 71.

0-02-04-26e1e210c535a72b2888fbc0386b99aef8d613b9e1dbdc601649d0c25b179d01_3f293906

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H εταιρεία αναλαμβάνει την τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας (κάμερες,  μαγνητικές  πύλες,  ακτινοσκοπικά  μηχανήματα, κ.λ.π.), βάση τεχνικής μελέτης που γίνεται από έμπειρο προσωπικό και τις κάθε ανάγκες που έχει ο εκάστοτε πελάτης, με μέλημα την μέγιστη ασφάλεια.

Επίσης, η εταιρεία μπορεί να παρέχει  σε  πελάτες εξειδικευμένες υπηρεσίες, ανάλογα τις ανάγκες του, όπως ειδικές έρευνες, παρακολούθηση από ειδικό προσωπικό, παρέχοντας απόλυτη εχεμύθεια στις υπηρεσίες μας, όπως  επίσης προστασία -από εξειδικευμένο προσωπικό- από ηλεκτρονική κακόβουλη παρακολούθηση του ενδιαφερόμενου.

Τέλος ακόμα, η εταιρεία διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και βάση των αναγκών του πελάτη, παρέχοντας με αυτό το τρόπο απόλυτη έρευνα, πρόληψη, προστασία στο πελάτη με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες μας.

Η εταιρεία μας, δύναται να εξυπηρετήσει τον εκάστοτε πελάτη -όπου θα ζητήσει τις υπηρεσίες της- με οποιονδήποτε τρόπο  ή ανάγκη  αυτός έχει, σύμφωνα πάντα με τις συμβουλές των ειδικών της εταιρείας, όπως επίσης πέρα από τις ήδη παροχές που διαθέτει η εταιρεία, να αναλάβει υπηρεσίες που θα τις ζητηθούν  πιο εξειδικευμένες, πάντα προς όφελος του πελάτη και με γνώμονα την μέγιστη ασφάλεια – προστασία του.

 

0-02-04-ded21b8d7bb719791f1a42d2715fc4a95878294b0555db0f91dafe2012096978_f2b4c46e

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Η  σύνθεση   του  προσωπικού   της  Εταιρείας  χαρακτηρίζεται από  την ένταξη στελεχών  με υψηλότατο επίπεδο  εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης.

Το διοικητικό προσωπικό κατέχει πολυετή εμπειρία και πιστοποιήσεις όπως:

 

 Άδεια ιδιωτικής ασφάλειας Α + Β κατηγορίας. 

Στελεχών ασφάλειας προσώπων και υποδομών(3η φοίτηση). 

Σαμαρείτης (2ης/3ης εκπαίδευσης). 

ISPS code – PCASP. 

Ασφάλειας αερομεταφορών (Υ.Π.Α.)

Παρακολουθούν δε αδιάλειπτα τις νέες  εφαρμογές  που παρουσιάζονται στις τεχνικές φυλάξεων όλων των τύπων.

Το απασχολούμενο προσωπικό είναι αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο

από τον ΕΟΠΠΕΠ και τα ΚΕΜΕΑ.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία μεριμνά για την συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού, με την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων.

 

 

0-02-04-e99ffbbbc696811cb03b2fc20ce826b2bf02b3fab493a1c3b8e1c9f293e7203d_79761552

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η Εταιρεία συνεργάζεται με τον Όμιλο NP Insurance A.E.A.E. ασφαλιστική,

με ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης

της τάξεως του 1.000.000€ ασφαλιστικής κάλυψης,

με αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2224005623.

Εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας, την πλήρη κάλυψη της περιουσίας  τους.

 

0-02-04-c72598e9a2c0701416b12dec10474fe8ed049d8ff60fbfcd723cb9224018029e_804e6b9d
m1-630x353
2.LOGO_BLACK

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η Εταρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Φύλαξη και προστασία σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα  Ιδιωτικού  ή Δημοσίου Δικαίου, σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς  – Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, πάντα υπό όρους και προϋποθέσεις  του εκάστοτε ισχύοντος Ελληνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου.

 Ειδικότερα παρέχουμε:

Επιτήρηση και φύλαξη ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, όπως οικίες, γήπεδα, κτήρια, εργοτάξια και εργοστασιακούς χώρους, φωτοβολταϊκά πάρκα, εταιρείες, τράπεζες, ξενοδοχειακές μονάδες κ.τ.λ.

Προστασία φυσικών προσώπων. 

Εκπόνηση μελετών, σχεδιασμός και ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας χώρου.

Οργάνωση ομάδων ασφαλείας.

Συνοδείες φυσικών προσώπων.

Υπηρεσίες ειδικού συμβούλου σε θέματα προσωπικής ασφάλειας.

Προστασία θεαμάτων, συναυλιών, συγκεντρώσεων, αθλητικών αγώνων και ομάδων, συνεδριών και πάσης φύσεως δημοσίων ή ιδιωτικών εκδηλώσεων και οργανώσεων.

Επιτήρηση και φύλαξη κινητών περιουσιακών αγαθών.

Ασφαλής μεταφορά κινητών αξιών και πολύτιμων αντικειμένων με μεταφορικά μέσα της Εταιρείας ή με μέσα των αιτούμενων την προστασία. 

0-02-04-d874f692f0ac3daaa4f897f40945ee092ad5826c923ea680cf6978f53eb1a9d9_3e1bfbe9

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη χώρου που απαιτεί προστασία.

Μελέτη συνθηκών ζωής ατόμου που απαιτεί προστασία. Σχεδιασμός μέτρων ασφαλείας.

Επιλογή προσωπικού ασφαλείας.

Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας.

Έλεγχος εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας.

Εξειδίκευση προσωπικού ασφαλείας.

Εξοπλισμός προσωπικού ασφαλείας.

Υλοποίηση σχεδίου ασφαλείας.

Εποπτεία και συνεχής παρακολούθηση διασφάλισης ποιότητας έργου.

 

 

21A0DB27006E4CBD81BBE57D7D139896

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  προγράμματος  πρόληψης  της  υγείας  και ασφάλειας  των  εργαζομένων   και  των  πελατών  της,  καλύπτοντας  τις απαιτήσεις του νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96, 95/99 και 159/99 η εταιρεία διαθέτει:

 

Α) ΙΑΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Ε.Ε.Ι.Ε.Π) που μεριμνά για:

• τον ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων.

• την καταλληλότητα των εργαζομένων.

• την οργάνωση υπηρεσιών παροχής Α’ βοηθειών.

• την φυσιολογία, εργονομία και υγιεινή της εργασίας.

• την λήψη μέτρων προστασίας της υγείας.

 

Β) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (ΗΛ.ΜΗΧ.Τ.Ε.) που μεριμνά για

• την ασφάλεια εγκαταστάσεων.

• τον έλεγχο επικινδυνότητας χώρου.

• την λειτουργία διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.

• την αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΟΚ

μΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Δημιουργήσαμε μια δυναμική Εταιρεία με όραμα και υψηλούς  στόχους.

Προτύπου Υπηρεσιών  Ασφαλείας.

Χαράξαμε μια πορεία ανόδου  και σταθερής  ανάπτυξης με συνέπεια  και αξιοπιστία.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε,

προσφέροντας συνεχώς

βελτιωμένες υπηρεσίες

σε πελάτες και συνεργάτες.

0-02-04-e9c73be788cf7721835d9f189f9248ea6337798a1bd9ba1dec0d3a21fa477a4d_f4894776

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΤ1
αρχείο λήψης
αρχείο λήψης
DVw3ZuIWAAEKNI8

ΟΜΙΛΟΣ INDITEX (κατ/τα ZARA, BERSKA, H&M)

OMΙΛΟΣ LIDL HELLAS (καταστήματα)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (καταστήματα)

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙ-ΜΟΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “MILLENIUM”

 ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΥΜΟΥΛΕΝΤΖΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (παιδικός σταθμός υπαλλήλων)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ERGOSYN Α.Τ.Ε.

KTHΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ “KARYTAS”

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ”

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ “ΗOT SPOTS” ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ.Τ.ΚΑ

 

 ΑΝΤ1 TV A.E.

ANT1 HUB PRODUCTION

 BI.ΠΑ.Σ (Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού)

S.D.N.A (Γραφεία Ηλεκτρονικής Αθλητικής Εφημερίδας on line)

ΟΙΚΙΕΣ (συγκροτήματα κατοικιών – εξοχικές κατοικίες)

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ

(Αθλητικές διοργανώσεις,  συναυλίες, πολιτικές συγκεντρώσεις, events)

 V.I.P. ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ (επιχ/τίες-celebrities, κ.λ.π)