www.hpsroom.gr 

 

Στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  προγράμματος  πρόληψης  της  υγείας  και

ασφάλειας  των  εργαζομένων   και  των  πελατών  της,  καλύπτοντας  τις

απαιτήσεις του νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96, 95/99 και

159/99 η εταιρεία διαθέτει:

 

• τον ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων.

• την καταλληλότητα των εργαζομένων.

• την οργάνωση υπηρεσιών παροχής Α’ βοηθειών.

• την φυσιολογία, εργονομία και υγιεινή της εγασίας.

• την λήψη μέτρων προστασίας της υγείας.

• την ασφάλεια εγκαταστάσεων.

• τον έλεγχο επικινδυνότητας χώρου.

• την λειτουργεία διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.

• την αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου.

Η Εταιρεία συνεργάζεται με τον Όμιλο NP Insurance A.E.A.E. ασφαλιστική, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης της τάξεως του 1.000.000€ ασφαλιστικής κάλυψης, με αριθμό ασφαλ. συμβολαίου 2224005623.

Εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας, την πλήρη κάλυψη της περιουσίας τους.

 Έναρξη και Εξέλιξη της Εταιρείας


Η εταιρεία Human Protection Security ειδικεύεται στην Φύλαξη και Προστασία Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων. 

Λειτουργεί από τις αρχές του 2015  όταν και ιδρύθηκε με την ονομασία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε . Ε 

Όλη η λειτουργία της βασίζεται στις οδηγίες και στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στελέχη καθώς και όλο το προσωπικό της H . P . S  είναι πλήρως  εκπαιδευμένο και καταρτισμένο φροντίζοντας με διακριτικότητα την ασφάλεια των πελατών της. 

Η  H . P . S  ειδικεύεται στη φύλαξη – προστασία και μεταφορά V.I.P υψηλών και σημαντικών προσώπων, με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της, την πολυετή εμπειρία της και την άριστη τεχνογνωσία σε προχωρημένα ηλεκτρονικά συστήματα υψίστης ασφαλείας.   

Human Protection Security ( HPS ).

Το 2017 οι αυξημένες απαιτήσεις σε θέματα ιδιωτικής ασφάλειας επιβάλλουν την χάραξη μιας νέας στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου απέναντι σε πελάτες, προσωπικό και συνεργάτες. Η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στο Δήμο Περιστερίου σε πιο σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις. Μετονομάζεται σε Human Protection Security ( HPS ). Επανδρώνει τα τμήματα της με εξειδικευμένα στελέχη που έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία και συνεργάζεται με πολυεθνικές εταιρείες ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε κάθε μορφή απαίτησης που θα παρουσιαστεί. Η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα, η δημιουργία φυλάξεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών καθώς και οι προσιτές τιμές την καταξίωσαν γρήγορα στη συνείδηση της αγοράς ως Εταιρεία Αξιοπιστίας.

HpsRoom

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο άνω των 200 εργαζομένων και συνεργατών άριστα εκπαιδευμένων που εξυπηρετούν όλη την Ελληνική επικράτεια. Οι πελάτες- συνεργάτες απολαμβάνουν πραγματική ασφάλεια και εχεμύθεια. Η Εταιρεία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζουν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει λάβει από όλους τους παραπάνω αρμόδιους φορείς Έγκριση Λειτουργίας με ΑΡ.ΑΔ. : 3015/39/60/3052-Ε

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ…

Ο διευθυντής ασφάλειάς μας έρχεται στο χώρο σας και κάνει μία μελέτη όσων αφορά την ασφάλεια του χώρου, τα σημεία τρωτότητας και επικινδυνότητας…αφού ολοκληρωθεί η μελέτη ,σας καταθέτει τις προτάσεις του με τον τρόπο λειτουργίας που θα εκτελεστεί η φύλαξη ώστε να καταφέρουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα… Στη συνέχεια οι φύλακες εκπαιδεύονται για 24 ώρες στο συγκεκριμένο πόστο που θα αναλάβουν ώστε να εξοικειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο με το χώρο. Το κόστος αυτό το αναλαμβάνει η εταιρεία μας. Στο προσωπικό που θα εργαστεί στο χώρο σας κατά τακτά διαστήματα θα του γίνονται σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Πυρόσβεσης καθώς και εκκένωσης του κτηρίου σύμφωνα πάντα με την δική σας έγκριση. Το κόστος αυτό το αναλαμβάνει η εταιρεία μας… Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία μιας εταιρείας προτύπου υπηρεσιών ασφαλείας που θα προσφέρει συνεχώς βελτιούμενες παροχές σε πελάτες συνεργάτες προσωπικό…

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Η  hpsroom εκπαιδεύει συνεχώς τα στελέχη της, με μοναδικό ζητούμενο την προστασία και την ασφαλή συνοδεία σημαντικών προσώπων. 

      Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται στην παροχή προστασίας και ιατρικής  βοήθειας στην αυτοάμυνα την περιφρούρηση και ασφάλεια κατοικίας και χώρου εργασίας, στον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών,  τη  διαχείριση κρίσεων και στη σωστή και άμεση εκτίμηση απειλών και κινδύνων.

Υπηρεσίες
Φύλαξη σε οικία και χώρο εργασίας φύλαξη σε οικία και χώρο εργασίας φύλαξη σε οποιονδήποτε ανοιχτό και κλειστό χώρο Δημιουργία κέντρου ελέγχου πραγματικού χρόνου, που συγκεντρώνει τα δεδομένα (μηνύματα, σφάλματα, συναγερμούς) από όλα τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το σύστημα Παρακολούθησης Χώρων, τα απεικονίζει ενοποιημένα και επιτρέπει την πρόσβαση, ρύθμιση και ανάκτηση πληροφορίας από απομακρυσμένο εξοπλισμό. Η καταγραφή μπορεί να γίνεται συνεχώς, με χρονοδιάγραμμα ή όταν ανιχνευτεί κίνηση στην εικόνα κάποιας κάμερας και ενεργοποιήσει την ειδοποίηση του συστήματος.
Φύλαξη
Επιχειρηματίες, εφοπλιστές και άλλους οικονομικούς παράγοντες κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχοι Διπλωμάτες Επιχειρηματίες, εφοπλιστές και άλλοι οικονομικοί παράγοντες Προέδροι και διευθυντές εταιριών Αθλητές, καλλιτέχνες και διασημότητες Οποιοδήποτε πρόσωπο V.I.P.
V.I.P. Protection
Αθλητές, καλλιτέχνες και διασημότητες Προστασία αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων Έλεγχος εισόδου κοινού Φύλαξη αθλητών, προπονητών, ομάδων και μεταφορικών μέσων

Προστασία


V.I.P. Protection

Διαχείριση κινδύνου και αποτροπή του.

Συνοδεία και προστασία σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, εντός και εκτός Ελλάδος.

Αρχές της προστασίας& Ασφαλείας υψηλών προσώπων.

Απαιτήσεις προσωπικού Ασφαλείας υψηλών προσώπων.

Διαδικασίες προστασίας οχήματος.

Προετοιμασίες ,εκτίμηση κινδύνων χώρων επίσκεψης.

Επικοινωνίες.

Προστατευτικές τεχνικές.

Προστασία κατά την διακίνηση.

Φύλαξη, συνοδεία και προστασία ανηλίκου

Οι απαγωγές και οι εξαφανίσεις ανηλίκων είναι ένα συχνό φαινόμενο στη σημερινή εποχή. Έχοντας ως προτεραιότητά της την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, σας προσφέρουμε συνοδεία και προστασία του ανήλικου παιδιού σας. Οι εξειδικευμένοι συνοδοί είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά του παιδιού στο σχολείο, το φροντιστήριο και τις λοιπές δραστηριότητες –χορός, ποδόσφαιρο, παιχνίδι- εξασφαλίζοντας με κάθε δυνατό μέσο την ασφάλειά του.

Εντοπισμός και εξουδετέρωση κοριών χώρου και τηλεφωνικών συσκευών

Εντοπισμός και εξουδετέρωση τηλεφωνικών κοριών που μπορεί να έχουν εγκατασταθεί στις τηλεφωνικές συσκευές ή στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των τηλεφωνικών κοριών χρησιμοποιούμε τεχνικές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, διαθέτουμε τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά εργαλεία και μοναδική εμπειρία στα συστήματα τηλεπικοινωνιών.

Συνοδεία διακριτική ή με εμφανή παρουσία

Διακριτική παρουσία Εχεμύθεια Προστασία Άμεση επέμβαση Αποτελεσματικότητα χωρίς λάθη.

Στόλος

Πολυτελή Αυτοκίνητα Τεθωρακισμένα Οχήματα Ελικόπτερα Θαλαμηγοί V.I.P. Jet